Kojiki

Kojiki บันทึกเรื่องโบราณ ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น

Kojiki บันทึกเรื่องโบราณ ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น

Kojiki หรือที่เรียกว่า “Records of Ancient Matters” เป็นข้อความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและศาสนาอันยิ่งใหญ่ คอลเลกชันของตำนาน ตำนาน และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมขึ้นในศตวรรษที่ 8 นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคแรกและตำนานของญี่ปุ่น ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกโลกอันน่าทึ่งของโคจิกิ สำรวจที่มา เนื้อหา และความสำคัญของโคจิกิ

เปิดตัว Kojiki

Kojiki แปลว่า “บันทึกเรื่องโบราณ” หรือ “บัญชีเรื่องโบราณ” เป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นที่นับถือซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 712 ถือได้ว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและเขียนด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง การรวบรวม Kojikiได้รับมอบหมายจากจักรพรรดิ Temmu และทำหน้าที่เป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมเกี่ยวกับต้นกำเนิด จักรวาลวิทยา เทพปกรณัม และประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของญี่ปุ่น

Kojiki

ต้นกำเนิดของโคจิกิ

ต้นกำเนิดของโคจิกิสามารถย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมปากเปล่ามาเป็นการเขียน ก่อนการรวบรวม Kojikiบันทึกทางประวัติศาสตร์และตำนานมักถูกส่งต่อผ่านประเพณีปากเปล่า เมื่อตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาเรื่องเล่าเหล่านี้ จักรพรรดิเท็มมุจึงมอบหมายให้ทีมนักวิชาการรวบรวมโคจิกิ วัตถุประสงค์หลักคือการทำให้สายเลือดของจักรวรรดิแข็งแกร่งขึ้นและสร้างความชอบธรรมของตระกูลผู้ปกครอง

เนื้อหาและโครงสร้าง

Kojikiประกอบด้วยสามส่วนหลัก: “Kamitsumaki” (หนังสือของเทพเจ้า), “Nakatsumaki” (หนังสือตรงกลาง) และ “Shimotsumaki” (หนังสือด้านล่าง) แต่ละส่วนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและมีส่วนช่วยในการเล่าเรื่องโดยรวม

3.1 ตำนานการสร้าง

“Kamitsumaki” นำเสนอตำนานการสร้างของญี่ปุ่นและวิหารเทพเจ้า อธิบายการกำเนิดของโลกและกำเนิดของเทพเจ้าต่างๆ รวมถึงเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์ Amaterasu ผู้มีบทบาทสำคัญในตำนานญี่ปุ่น ส่วนนี้ยังเน้นถึงสายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ โดยสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้า

3.2 ลำดับวงศ์ตระกูลของเทพเจ้าและจักรพรรดิ

“นะคัทสึมากิ” แสดงลำดับวงศ์ตระกูลของเทพเจ้าและราชวงศ์โดยละเอียด มันบันทึกการสืบทอดตำแหน่งของจักรพรรดิและสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ส่วนนี้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาณาจักรสวรรค์และโลก ทำให้สถานะของจักรพรรดิแข็งแกร่งในฐานะลูกหลานของเทพเจ้า

3.3 นิทานปรัมปรา

“ชิโมสึมากิ” นำเสนอคอลเลกชันของนิทานในตำนาน รวมถึงเรื่องราวของวีรบุรุษ การต่อสู้ และสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ เรื่องเล่าเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในยุคแรก ซึ่งสะท้อนค่านิยม ประเพณี และความเชื่อในสมัยนั้น

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

Kojikiมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากเนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับอดีตของญี่ปุ่นในสมัยโบราณ เป็นแหล่งหลักในการทำความเข้าใจต้นกำเนิดของอารยธรรมญี่ปุ่น พัฒนาการของความเชื่อทางศาสนา และการก่อตัวของสายเลือดของจักรวรรดิ บัญชีของ Kojikiได้สร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและยังคงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติและความเชื่อทางวัฒนธรรม

ผลกระทบทางวัฒนธรรม

โคจิกิมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรื่องเล่ามีอิทธิพลต่อศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งวรรณคดี กวีนิพนธ์ ละคร และทัศนศิลป์ ตำนานและตำนานที่พบในโคจิกิเป็นแหล่งแรงบันดาลใจมากมายสำหรับวรรณกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมและยังคงสะท้อนถึงนักเขียนและศิลปินร่วมสมัย โคจิกิยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศาสนาชินโต ซึ่งเป็นศาสนาพื้นเมืองของญี่ปุ่น

การอนุรักษ์และอิทธิพล

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา โคจิกิได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างพิถีพิถันและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อิทธิพลของมันขยายออกไปนอกประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากนักวิชาการและผู้ที่ชื่นชอบทั่วโลกต่างยอมรับในคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การแปลและการศึกษาเกี่ยวกับโคจิกิมีส่วนทำให้เข้าใจวัฒนธรรมและตำนานของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นานาชาติชื่นชมมรดกอันรุ่มรวยของญี่ปุ่น

การตีความและการศึกษา

นักวิชาการได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการคลี่คลายชั้นของความหมายที่ฝังอยู่ในโคจิกิ การตีความและการศึกษาที่หลากหลายได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์ของข้อความ ความพยายามทางวิชาการเหล่านี้ได้ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นโบราณและทำให้เราเข้าใจอารยธรรมยุคแรกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ความเกี่ยวข้องสมัยใหม่

ในญี่ปุ่นร่วมสมัย Kojikiยังคงเป็นสมบัติของชาติ เรื่องราวและคำสอนของมันสะท้อนใจชาวญี่ปุ่น เชื่อมโยงพวกเขากับอดีตของบรรพบุรุษและส่งเสริมความรู้สึกของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โคจิกิทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่นและประเพณีอันยาวนานที่หล่อหลอมสังคม

บทสรุป

Kojik หรือ “บันทึกเรื่องโบราณ” เป็นข้อพิสูจน์ถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานของญี่ปุ่น การรวบรวมตำนาน ตำนาน และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี้นำเสนอภาพรวมของอดีตสมัยโบราณของญี่ปุ่น ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดและตำนานของญี่ปุ่น ด้วยความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยั่งยืน โคจิกิยังคงดึงดูดผู้ชมและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันของญี่ปุ่น

คำถามที่พบบ่อย

  1. โคจิกิคืออะไร? Kojikiเป็นข้อความทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ยุคแรก ๆ ของญี่ปุ่น เทพปกรณัม และสายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์
  2. ใครเป็นผู้รวบรวมโคจิกิ จักรพรรดิเท็มมุเป็นผู้สั่งให้รวบรวมโคจิกิในศตวรรษที่ 8
  3. ความสำคัญของโคจิกิคืออะไร?Kojiki มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมาก สร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตสมัยโบราณของญี่ปุ่นและมีอิทธิพลต่อความเชื่อทางศาสนาและการแสดงออกทางศิลปะ
  4. Kojikiมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างไร? โคจิกิได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปะแขนงต่างๆ รวมถึงวรรณกรรม กวีนิพนธ์ โรงละคร และทัศนศิลป์ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศาสนาชินโต
  5. ทำไมโคจิกิถึงมีความสำคัญในปัจจุบัน? โคจิกิยังคงได้รับการทะนุถนอมในฐานะสมบัติของชาติ เชื่อมโยงชาวญี่ปุ่นกับอดีตของบรรพบุรุษและส่งเสริมความรู้สึกของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดตามบทความอื่น ๆ ได้ที่ sassycheryls.com อัพเดทบทความน่าสนใจมากมายรวมมาไว้ให้เลือกอ่านกันได้อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นสังคม, สุขภาพ, กีฬา, เอนเตอเทนเม้นท์, ธุรกิจ, แฟชั่น, การเงิน, ไลฟ์สไตล์, การศึกษา และ ข่าวสารทั่วโลก เป็นต้น

อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/Sculpture

 

 

แทงบอล

Releated